Monday, December 30, 2013

Konsep 9-Info iT

Terdiri dari 4 tahap:

Aktiviti Bersendirian
Tahap Asas (memberi info)
- ini terdiri dari 9 info yang perlu dikuasai oleh pelajar
- perlu mampu menceritakan sendiri 9 info dengan secepat mungkin (fluency activity)

Aktiviti Berinteraksi
Tahap 1 - interaksi dengan ayat 'paling mudah'
1. Apakah
(sama ada meminta info atau dimulakan dengan memberi info sendiri kemudian meminta info)
Contoh 'meminta info'
- Apa kamu buat semalam?
Contoh 'memberi info dan meminta info'
- Semalam saya pergi ke kedai, apa kamu buat semalam?

2. Adakah
(sama ada meminta info atau dimulakan dengan memberi info sendiri kemudian meminta info)
Contoh 'meminta info'
- Adakah kamu pergi ke kedai semalam?
Contoh 'memberi info dan meminta info'
- Semalam saya pergi ke kedai, adakah kamu pergi ke kedai semalam?

Tahap 2 - interaksi dengan ayat mudah dan diikuti dengan satu 'tambahan'


Tahap 3 - interaksi bebas menggabungkan ayat mudan dan kompleks


Sunday, December 22, 2013

Pertemuan 05

- ulangan mengikut struktur baru bertahap
- dimulakan dengan asas 9-info

Yang dilaksanakan ...
Asas pra-syarat
Menceritakan tentang diri dengan 9-info

Tahap Asas (hijau): 
Interaksi dua-hala
A. Interaksi 'apakah'
1. Bertanyakan rakan untuk mendapatkan 9-info dengan 'apakah'
2. Memberitahu rakan 9-info dan bertanya rakan dengan menggunakan 'apakah' untuk mendapatkan 9-info rakan

Catatan
Tahap
1 Asas
2 Tahap 1 - apakah dan adakah
3 Tahap 2 - wh question
4 Tahap 3 - rasa, suka, hendak dll
5 Tahap 4 - perbualan bebas


Ok...

Wednesday, December 18, 2013

Pertemuan 04

- Izzah tanya 'adakah ' .... dan nafikan 
- suruh tanya Yasir, dan dapat jawapan lalu beritahu apa 'dia' buat dsb ...

Pertemuan 03

- tanya Izzah 'adakah ...' - dia nafikan dan menyebutkan yang sebenar

Pertemuan 02

- tanya Izzah .... dan dia balas 'wa anta' ...

Pertemuan 01

- tanya bagaimana nak tanya dan jawab

Thursday, November 8, 2012

Salam Perkenalan ...

Assalamu'alaikum wm wb...
Salam perkenalan.
Blog ini didirikan untuk memberi makluman dan hebahan tentang aktiviti Sahabat Bahasa Arab di Fakulti Pengajian Islam, UKM.

Blog ini khusus untuk aktiviti 'langsung' dengan Izzah/Yasir

Struktur aktiviti:

Asas pra-syarat
Menceritakan tentang diri dengan 9-info

Tahap Asas (hijau): 
Interaksi dua-hala
A. Interaksi 'apakah'
1. Bertanyakan rakan untuk mendapatkan 9-info dengan 'apakah'
2. Memberitahu rakan 9-info dan bertanya rakan dengan menggunakan 'apakah' untuk mendapatkan 9-info rakan
B. Interaksi 'adakah'
1. Bertanyakan rakan untuk mendapatkan 9-info dengan 'adakah'
2. Memberitahu rakan 9-info dan bertanya rakan dengan menggunakan 'adakah' untuk mendapatkan 9-info rakan

Tahap Tinggi (biru): 
Interaksi dengan menggunakan Tahap Asas (apakah/adakah)
A. Interaksi 'kenapa'
1. Mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' diikuti dengan 'kenapa'
2. Memberitahu rakan 9-info dan mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' dan diikuti dengan 'kenapa'
B. Interaksi 'di mana'
1. Mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' diikuti dengan 'di mana'
2. Memberitahu rakan 9-info dan mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' dan diikuti dengan 'di mana'
C. Interaksi 'bila'
1. Mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' diikuti dengan 'bila'
2. Memberitahu rakan 9-info dan mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' dan diikuti dengan 'bila'
D. Interaksi 'bagaimana'
1. Mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' diikuti dengan 'bagaimana'
2. Memberitahu rakan 9-info dan mendapatkan 9-info rakan dengan menggunakan 'apakah' atau 'adakah' dan diikuti dengan 'bagaimana'


Wassalam.