Monday, December 30, 2013

Konsep 9-Info iT

Terdiri dari 4 tahap:

Aktiviti Bersendirian
Tahap Asas (memberi info)
- ini terdiri dari 9 info yang perlu dikuasai oleh pelajar
- perlu mampu menceritakan sendiri 9 info dengan secepat mungkin (fluency activity)

Aktiviti Berinteraksi
Tahap 1 - interaksi dengan ayat 'paling mudah'
1. Apakah
(sama ada meminta info atau dimulakan dengan memberi info sendiri kemudian meminta info)
Contoh 'meminta info'
- Apa kamu buat semalam?
Contoh 'memberi info dan meminta info'
- Semalam saya pergi ke kedai, apa kamu buat semalam?

2. Adakah
(sama ada meminta info atau dimulakan dengan memberi info sendiri kemudian meminta info)
Contoh 'meminta info'
- Adakah kamu pergi ke kedai semalam?
Contoh 'memberi info dan meminta info'
- Semalam saya pergi ke kedai, adakah kamu pergi ke kedai semalam?

Tahap 2 - interaksi dengan ayat mudah dan diikuti dengan satu 'tambahan'


Tahap 3 - interaksi bebas menggabungkan ayat mudan dan kompleks


Sunday, December 22, 2013

Pertemuan 05

- ulangan mengikut struktur baru bertahap
- dimulakan dengan asas 9-info

Yang dilaksanakan ...
Asas pra-syarat
Menceritakan tentang diri dengan 9-info

Tahap Asas (hijau): 
Interaksi dua-hala
A. Interaksi 'apakah'
1. Bertanyakan rakan untuk mendapatkan 9-info dengan 'apakah'
2. Memberitahu rakan 9-info dan bertanya rakan dengan menggunakan 'apakah' untuk mendapatkan 9-info rakan

Catatan
Tahap
1 Asas
2 Tahap 1 - apakah dan adakah
3 Tahap 2 - wh question
4 Tahap 3 - rasa, suka, hendak dll
5 Tahap 4 - perbualan bebas


Ok...

Wednesday, December 18, 2013

Pertemuan 04

- Izzah tanya 'adakah ' .... dan nafikan 
- suruh tanya Yasir, dan dapat jawapan lalu beritahu apa 'dia' buat dsb ...

Pertemuan 03

- tanya Izzah 'adakah ...' - dia nafikan dan menyebutkan yang sebenar

Pertemuan 02

- tanya Izzah .... dan dia balas 'wa anta' ...

Pertemuan 01

- tanya bagaimana nak tanya dan jawab