Sunday, December 22, 2013

Pertemuan 05

- ulangan mengikut struktur baru bertahap
- dimulakan dengan asas 9-info

Yang dilaksanakan ...
Asas pra-syarat
Menceritakan tentang diri dengan 9-info

Tahap Asas (hijau): 
Interaksi dua-hala
A. Interaksi 'apakah'
1. Bertanyakan rakan untuk mendapatkan 9-info dengan 'apakah'
2. Memberitahu rakan 9-info dan bertanya rakan dengan menggunakan 'apakah' untuk mendapatkan 9-info rakan

Catatan
Tahap
1 Asas
2 Tahap 1 - apakah dan adakah
3 Tahap 2 - wh question
4 Tahap 3 - rasa, suka, hendak dll
5 Tahap 4 - perbualan bebas


Ok...

No comments:

Post a Comment